Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tuyển sinh Ngành Giáo dục Thể chất Năm 2020 tại trường Đại học Đồng Tháp

20/05/2020
11.21 AM
Đại học Đồng Tháp
1777

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo Điểm 2018 Điểm 2019 Xem chi tiết
7140206 Giáo dục Thể chất 30 Đại học 18.69 22  
Mã tổ hợp Môn tổ hợp Ghi Chú
T00 Toán, Sinh, NKTDTT  
T05 Văn, GDCD, NKTDTT
T06 Toán, Địa, NKTDTT
T07 Văn, Địa, NKTDTT

 Ngành Giáo dục thể chất
Thí sinh dự thi 3 nội dung năng khiếu: Bật cao tại chỗ, Chạy 30m tốc độ cao, Gập dẻo
Nội dung Chạy 30m tốc độ cao (Đơn vị tính bằng giây)
ĐIỂM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAM 4" 41 4'' 01 3'' 91 3'' 81 3'' 71 3''61 3'' 51 3'' 41 3'' 31 3''30
4'' 20 4" 10 4'' 00 3'' 90 3'' 80 3'' 70 3'' 60 3'' 50 3'' 40
NỮ 4"41 4"31 4"21 4"11 4"01 3'' 91 3'' 81 3'' 71 3'' 61 3'' 60
4"60 4"40 4"30 4"20 4"10 4"00 3'' 90 3'' 80 3'' 70
Nội dung Bật cao tại chổ (Đơn vị tính bằng xăng-ti-mét)
ĐIỂM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAM 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70
NỮ 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65
Nội dung Dẻo: Gập người về phía trước (Đơn vị tính bằng xăng-ti-mét)
ĐIỂM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAM 01 - 02 03 - 04 05 - 06 07 - 10 11-14 15 - 18 19 - 22 23 - 26 27 - 29 30
NỮ 01 - 04 05 - 07 08 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 21 22 - 25 26 - 29 30 - 32 33


Hỗ trợ tuyển sinh

Thầy Hà Vũ Hoàng

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh

vuhoang@dthu.edu.vn


Thầy Nguyễn Quốc Tuấn

Tổ trưởng tổ khảo thí, Phòng ĐBCL

(+84) 0277. 3882258 nqtuan@dthu.edu.vn


Thầy Nguyễn Trí Túc

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 nttuc@dthu.edu.vn


Cô Bùi Ngọc Ngà

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 bnnga@dthu.edu.vn


Biểu mẫu Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?