Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Địa chỉ783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

BIỂU MẪU TUYỂN SINH NĂM 2020

STTTên biểu mẫuTrích yếu biểu mẫuFile đính kèm
1PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (Sử dụng để xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 THPT)PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (Sử dụng để xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 THPT)
2PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (Sử dụng kết quả thi THPT hoặc kết quả học lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành có môn năng khiếu)PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020(Sử dụng kết quả thi THPT hoặc kết quả học lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành có môn năng khiếu)
3PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG TP.HCM)PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020(Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG TP.HCM)
4PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng)PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng)
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?