Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Địa chỉ783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chinh quy năm 2021 của Trường Đại học Đồng Tháp (Dự kiến)
Chương trình đào tạo (CTĐT) Sư phạm Hóa học trình độ đại học hệ chính quy đạt chứng nhận kiểm định chất lượng
Chương trình đào tạo (CTĐT) Giáo dục tiểu học trình độ đại học hệ chính quy đạt chứng nhận kiểm định chất lượng

NGÀNH HỌC QUAN TÂM

Hỗ trợ tuyển sinh

Thầy Nguyễn Quốc Tuấn

Tổ trưởng tổ khảo thí, Phòng ĐBCL

(+84) 0277. 3882258 nqtuan@dthu.edu.vn

Thầy Nguyễn Trí Túc

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 nttuc@dthu.edu.vn

Cô Bùi Ngọc Ngà

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 bnnga@dthu.edu.vn

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?