Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
TUYỂN SINH NĂM 2019- ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Địa chỉ783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7850103Quản lý đất đai40Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7760101Công tác xã hội88Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
C20Văn, Địa, DGCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7620301Nuôi trồng thủy sản88Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7620109Nông học40Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7480101Khoa học máy tính50Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7440301Khoa học môi trường50Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7340301Kế toán130Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D10Toán, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7340201Tài chính - Ngân Hàng60Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D10Toán, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7340101Quản trị kinh doanh100Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D10Toán, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7320202Khoa học Thư viện40Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D09Toán, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7310630Việt Nam học 100Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
C20Văn, Địa, DGCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7229042Quản lý Văn hóa40Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
C20Văn, Địa, DGCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7220204Ngôn ngữ Trung Quốc110Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7220201Ngôn ngữ Anh110Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
D01Văn, Toán, Tiếng Anh 
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh
D13Văn, Toán, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140246Sư phạm Công nghệ20Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140231Sư phạm Tiếng Anh27Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
D01Văn, Toán, Tiếng Anh 
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh
D13Văn, Toán, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140222Sư phạm Mỹ thuật20Đại họcKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
H00Văn, Trang trí, Hình họa 
H07Toán, Trang trí, Hình họa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140221Sư phạm Âm nhạc20Đại họcKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
N00Văn, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu 
N01Toán, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140219Sư phạm Địa lý10Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C04Văn, Toán, Địa
D10Toán, Địa, Tiếng Anh
A07Toán, Sử, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140218Sư phạm Lịch sử10Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D09Toán, Sử, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140217Sư phạm Ngữ Văn20Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140213Sư phạm Sinh học10Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A02Toán, Lý, Sinh 
B00Toán, Hóa, Sinh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh
B02Toán, Sinh, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140212Sư phạm Hóa học10Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
A06Toán, Hóa, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140211Sư phạm Vật lý10Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140210Sư phạm Tin học27Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140209Sư phạm Toán học20Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo phương thức xét tuyển thẳng học sinh các trường chuyên.
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140206Giáo dục Thể chất20Đại họcKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
T00Toán, Sinh, NKTDTT 
T05Văn, GDCD, NKTDTT
T06Toán, Địa, NKTDTT
T07Văn, Địa, NKTDTT
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140205Giáo dục Chính trị20Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140202Giáo dục Tiểu học45Đại họcTheo kết quả thi THPT QG 2019
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C01Văn, Toán, Lý 
C03Văn, Toán, Sử
C04Văn, Toán, Địa
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
7140201Giáo dục Mầm non280Đại họcKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
M00Văn, Toán, NK 
M05Văn, Sử, NK
M07Văn, Địa, NK
M11Văn, Tiếng Anh, NK
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140222Sư phạm Mỹ thuật20Cao ĐẳngKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
H00Văn, Trang trí, Hình họa 
H07Toán, Trang trí, Hình họa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140221Sư phạm Âm nhạc20Cao ĐẳngKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
N00Văn, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu 
N01Toán, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140219Sư phạm Địa lý10Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C04Văn, Toán, Địa
D10Toán, Địa, Tiếng Anh
A07Toán, Sử, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140218Sư phạm Lịch sử10Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D09Toán, Sử, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140217Sư phạm Ngữ văn20Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C00Văn, Sử, Địa 
C19Văn, Sử, GDCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140213Sư phạm Sinh học10Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A02Toán, Lý, Sinh 
B00Toán, Hóa, Sinh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh
B02Toán, Sinh, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140212Sư phạm Hóa học10Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
A06Toán, Hóa, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140211Sư phạm Vật lý10Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140210Sư phạm Tin học20Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140209Sư phạm Toán học20Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
A00Toán, Lý, Hóa 
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140206Giáo dục Thể Chất20Cao ĐẳngKết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
T00Toán, Sinh, NKTDTT 
T05Văn, GDCD, NKTDTT
T06Toán, Địa, NKTDTT
T07Văn, Địa, NKTDTT
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140202Giáo dục Tiểu học25Cao ĐẳngTheo kết quả thi THPT QG 2019 Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
C01Văn, Toán, Lý 
C03Văn, Toán, Sử
C04Văn, Toán, Địa
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêu Trình độ Đào tạo Phương thức tuyển sinh
51140201Giáo dục Mầm non120Cao ĐẳngKết hợp xét tuyển kết quả thi THPTQG 2019 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu
Mã tổ hợpMôn tổ hợpGhi Chú
M00Văn, Toán, NK 
M05Văn, Sử, NK
M07Văn, Địa, NK
M11Văn, Tiếng Anh, NK
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?