• 1.7850103 Quản lý đất đai

 • 2.7760101 Công tác xã hội

 • 3.7620301 Nuôi trồng thủy sản

 • 4.7620109 Nông học

 • 5.7480101 Khoa học máy tính

 • 6.7440301 Khoa học môi trường

 • 7.7340301 Kế toán

 • 8.7340201 Tài chính - Ngân Hàng

 • 9.7340101 Quản trị kinh doanh

 • 10.7310630 Việt Nam học

 • 11.7229042 Quản lý Văn hóa

 • 12.7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc

 • 13.7220201 Ngôn ngữ Anh

 • 14.7140246 Sư phạm Công nghệ

 • 15.7140231 Sư phạm Tiếng Anh

 • 16.7140222 Sư phạm Mỹ thuật

 • 17.7140221 Sư phạm Âm nhạc

 • 18.7140219 Sư phạm Địa lý

 • 19.7140218 Sư phạm Lịch sử

 • 20.7140217 Sư phạm Ngữ Văn

 • 21.7140213 Sư phạm Sinh học

 • 22.7140212 Sư phạm Hóa học

 • 23.7140211 Sư phạm Vật lý

 • 24.7140210 Sư phạm Tin học

 • 25.7140209 Sư phạm Toán học

 • 26.7140206 Giáo dục Thể chất

 • 27.7140205 Giáo dục Chính trị

 • 28.7140202 Giáo dục Tiểu học

 • 29.7140201 Giáo dục Mầm non

 • 30.51140201 Giáo dục Mầm non