Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tuyển sinh Ngành Sư Phạm Tin Học Năm 2020 tại trường Đại học Đồng Tháp

20/05/2020
10.52 AM
Đại học Đồng Tháp
901

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo Điểm 2018 Điểm 2019 Xem chi tiết
7140210 Sư phạm Tin học 40 Đại học 19.1    
Mã tổ hợp Môn tổ hợp Ghi chú
A00 Toán, Lý, Hóa  
A01 Toán, Lý, Tiếng Anh
A02 Toán, Lý, Sinh
A04 Toán, Lý, Địa Tổ hợp môn thi không xét tuyển theo phương thức 1

Hỗ trợ tuyển sinh

Thầy Hà Vũ Hoàng

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh

vuhoang@dthu.edu.vn


Thầy Nguyễn Quốc Tuấn

Tổ trưởng tổ khảo thí, Phòng ĐBCL

(+84) 0277. 3882258 nqtuan@dthu.edu.vn


Thầy Nguyễn Trí Túc

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 nttuc@dthu.edu.vn


Cô Bùi Ngọc Ngà

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 bnnga@dthu.edu.vn


Biểu mẫu Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?