Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Danh sách thi năng khiếu năm 2021 để xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật (đợt 2)

13/09/2021
09.58 AM
Đại học Đồng Tháp
1484Quy trình chung khi thi năng khiếu như sau:
(1) Thí sinh vào phòng chờ thi
(2) Thí sinh link đến phòng chuẩn bị thi, phòng thi
(3) Thí sinh trở về phòng chờ để xác nhận hoàn thành upload BẢN CAM KẾT lên hệ thống thi trực tuyến (dowload bản cam kết)

Hướng dẫn cơ bản để thí sinh có thể kết nối đến các phòng phục vụ thi online:
 Phần 1: Xem hướng dẫn đăng nhập vào website phục vụ thi online và tìm đến khu vực dành cho thi năng khiếu
 Phần 2: Xem hướng dẫn các thao tác thí sinh kết nối đến các Phòng chờ, Phòng chuẩn bị thi, Phòng thi
 Phần 3: Xem hướng dẫn nộp BẢN CAM KẾT

Hỗ trợ tuyển sinh

Thầy Hà Vũ Hoàng

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh

vuhoang@dthu.edu.vn


Thầy Nguyễn Quốc Tuấn

Tổ trưởng tổ khảo thí, Phòng ĐBCL

(+84) 0277. 3882258 nqtuan@dthu.edu.vn


Thầy Nguyễn Trí Túc

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 nttuc@dthu.edu.vn


Cô Bùi Ngọc Ngà

Chuyên viên Ban tư vấn SV

(+84) 0277. 3995599 bnnga@dthu.edu.vn


Biểu mẫu Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?