Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Chính trị năm 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
3199
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7140205 Giáo dục Chính trị 24 Đại học
1. Phương thức 1
2. Phương thức 2
3. Phương thức 3
4. Phương thức 4
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
C00Văn, Sử, Địa
C19Văn, Sử, GDCD
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D14Văn, Sử, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2019 - 2020

Điểm 2019 Điểm 2020
THPT Học bạ THPT Học bạ
18 18.5 24
Cơ hội việc làm
  • Giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật, môn giáo dục công dân ở các trường trung học;
  • Giảng viên lý luận chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị; trường chính trị; trường cao đẳng, đại học, viện và các học viện;
  • Chuyên viên, viên chức phòng ban, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu chính trị, xã hội, giáo dục.

Chi tiết Chuẩn đầu ra

Phương thức tuyển sinh

Biểu mẫu Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?