Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

BIỂU MẪU TUYỂN SINH NĂM 2022

STT Tên biểu mẫu Trích yếu biểu mẫu File đính kèm
1 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 1 Đăng ký thi xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 1 Đăng ký thi xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022)
2 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 2 - Đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập THPT) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 2 - Đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập THPT)
3 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 3 - Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 3 - Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)
4 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 4 Đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TP.HCM) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Dành cho xét tuyển theo phương thức 4 Đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TP.HCM)
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?