Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

BIỂU MẪU TUYỂN SINH NĂM 2021

STT Tên biểu mẫu Trích yếu biểu mẫu File đính kèm
1 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng để xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 THPT) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng để xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 THPT)
2 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng kết quả thi THPT hoặc kết quả học lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành có môn năng khiếu) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng kết quả thi THPT hoặc kết quả học lớp 12 THPT tuyển sinh các ngành có môn năng khiếu)
3 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM)
4 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?