Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
BIỂU MẪU
STT Tên biểu mẫu Trích dẫn biểu mẫu File đính kèm
1 Mẫu 1- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2024 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Mẫu 1- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2024 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
2 Mẫu 2- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2024 bằng kết quả học tập THPT Mẫu 2- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2024 bằng kết quả học tập THPT
3 Mẫu 3- Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Mẫu 3- Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
4 Mẫu 4- Đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM Mẫu 4- Đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM
Liên Hệ