Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Gửi liên hệ

Trường Đại Học Đồng Tháp

Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu,P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3882258

Email: dhdt@dthu.edu.vn

Facebook: facebook.com/dongthapuni

Liên Hệ