• 1.51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ)

 • 2.7140201 Giáo dục Mầm non

 • 3.7140202 Giáo dục Tiểu học

 • 4.7140205 Giáo dục Chính trị

 • 5.7140206 Giáo dục Thể chất

 • 6.7140209 Sư phạm Toán học

 • 7.7140210 Sư phạm Tin học

 • 8.7140211 Sư phạm Vật lý

 • 9.7140212 Sư phạm Hóa học

 • 10.7140213 Sư phạm Sinh học

 • 11.7140217 Sư phạm Ngữ Văn

 • 12.7140218 Sư phạm Lịch sử

 • 13.7140219 Sư phạm Địa lý

 • 14.7140221 Sư phạm Âm nhạc

 • 15.7140222 Sư phạm Mỹ thuật

 • 16.7140231 Sư phạm Tiếng Anh

 • 17.7140246 Sư phạm Công nghệ

 • 18.7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên
 • 19.7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý
 • 20.7220201 Ngôn ngữ Anh

 • 21.7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc

 • 22.7229042 Quản lý Văn hóa
  • Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội 0277.3883043
  • Xem chi tiết

 • 23.7310403 Tâm lý học giáo dục

 • 24.7310501 Địa lý học

 • 25.7310630 Việt Nam học
  • Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội 0277.3883043
  • Xem chi tiết

 • 26.7340101 Quản trị kinh doanh

 • 27.7340120 Kinh doanh quốc tế
 • 28.7340201 Tài chính - Ngân Hàng

 • 29.7340301 Kế toán

 • 30.7340403 Quản lý công
 • 31.7380101 Luật

 • 32.7420201 Công nghệ sinh học

 • 33.7440301 Khoa học môi trường

 • 34.7480101 Khoa học máy tính

 • 35.7480201 Công nghệ thông tin

 • 36.7620109 Nông học

 • 37.7620301 Nuôi trồng thủy sản

 • 38.7760101 Công tác xã hội
  • Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội 0277.3883043
  • Xem chi tiết

 • 39.7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường

 • 40.7850103 Quản lý đất đai