Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hướng dẫn Danh mục khu vực ưu tiên, danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, Danh mục trường THPT năm 2019 (https://thituyensinh.vn)

16/04/2019
12.55 PM
Đại học Đồng Tháp
893

Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khu vực ưu tiên; Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2019.

Chi tiết tại file kèm theo./.

Tệp tin đính kèm:
DMTruongTHPT2019V2.pdf
DMXaKKXaDBKK2019V2.pdf

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?