Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hướng dẫn thi trực tuyến các môn năng khiếu

11/08/2021
09.03 PM
Đại học Đồng Tháp
881

Quy trình chung khi thi năng khiếu như sau:
(1) Thí sinh vào phòng chờ thi
(2) Thí sinh link đến phòng chuẩn bị thi, phòng thi
(3) Thí sinh trở về phòng chờ để xác nhận hoàn thành upload BẢN CAM KẾT lên hệ thống thi trực tuyến (dowload bản cam kết)

Hướng dẫn cơ bản để thí sinh có thể kết nối đến các phòng phục vụ thi online:
Phần 1: Xem hướng dẫn đăng nhập vào website phục vụ thi online và tìm đến khu vực dành cho thi năng khiếu
Phần 2: Xem hướng dẫn các thao tác thí sinh kết nối đến các Phòng chờ, Phòng chuẩn bị thi, Phòng thi
Phần 3: Xem hướng dẫn nộp BẢN CAM KẾT

XEM DANH SÁCH THÍ SINH THI NĂNG KHIẾU

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?