Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Danh sách thi năng khiếu năm 2021 để xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật (đợt 2)

13/09/2021
09.58 AM
Đại học Đồng Tháp
1705Quy trình chung khi thi năng khiếu như sau:
(1) Thí sinh vào phòng chờ thi
(2) Thí sinh link đến phòng chuẩn bị thi, phòng thi
(3) Thí sinh trở về phòng chờ để xác nhận hoàn thành upload BẢN CAM KẾT lên hệ thống thi trực tuyến (dowload bản cam kết)

Hướng dẫn cơ bản để thí sinh có thể kết nối đến các phòng phục vụ thi online:
 Phần 1: Xem hướng dẫn đăng nhập vào website phục vụ thi online và tìm đến khu vực dành cho thi năng khiếu
 Phần 2: Xem hướng dẫn các thao tác thí sinh kết nối đến các Phòng chờ, Phòng chuẩn bị thi, Phòng thi
 Phần 3: Xem hướng dẫn nộp BẢN CAM KẾT

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?