Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐỢT 2 THEO MÃ PHƯƠNG THỨC 200, 302, 402

19/05/2023
10.18 AM
Đại học Đồng Tháp
14238

Link Truy cập địa chỉ: https://xettuyen.dthu.edu.vn/

Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?