Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Giáo dục Chính trị năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
8770
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7140205 Giáo dục Chính trị 20 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
C00Văn, Sử, Địa
C19Văn, Sử, GDCD
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D14Văn, Sử, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Giáo dục Chính trị các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
2022 24.25 24.5 701
2021 19 24 701
2020 18.5 24 700
2019 18 - -
2018 17 - -
Cơ hội việc làm
  • Giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật, môn giáo dục công dân ở các trường trung học;
  • Giảng viên lý luận chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị; trường chính trị; trường cao đẳng, đại học, viện và các học viện;
  • Chuyên viên, viên chức phòng ban, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu chính trị, xã hội, giáo dục.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?