Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Chính trị năm 2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
5961
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7140205 Giáo dục Chính trị 15 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
C00Văn, Sử, Địa
C19Văn, Sử, GDCD
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D14Văn, Sử, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2020 - 2021

Điểm 2020 Điểm 2021 Điểm 2021
THPT Học bạ THPT Học bạ Đánh giá năng lực
18.5 24 19 24 701
Cơ hội việc làm
  • Giảng dạy môn giáo dục kinh tế và pháp luật, môn giáo dục công dân ở các trường trung học;
  • Giảng viên lý luận chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị; trường chính trị; trường cao đẳng, đại học, viện và các học viện;
  • Chuyên viên, viên chức phòng ban, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu chính trị, xã hội, giáo dục.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?