Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Sư phạm Toán học* (chất lượng cao) năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
706
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7140209 Sư phạm Toán học* (chất lượng cao) 30 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
A02Toán, Lý, Sinh
A04Toán, Lý, Địa
D90Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Sư phạm Toán học* (chất lượng cao) các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
Cơ hội việc làm
  • Thông tin về ngành học
- Ngành cử nhân Sư phạm Toán học chất lượng cao đào tạo người học trở thành giáo viên giảng dạy toán học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông hiện hành; đáp ứng tốt công việc giảng dạy toán và công tác giáo dục tại trường trung học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
- Ngành học có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn ngành Sư phạm Toán học đại trà, trong đó chú trọng năng lực giảng dạy Toán bằng tiếng Anh. Cụ thể tối thiểu 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh; chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương B2.
- Mỗi sinh viên “phải được tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm nghiên cứu của các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học với giảng viên”. “Có giảng viên uy tín của các trường đại học nước ngoài (bao gồm cả giảng viên Việt Nam có quốc tịch nước ngoài) hoặc giảng viên Việt Nam đã tham gia giảng dạy trình độ đại học trở lên ở nước ngoài hoặc giảng viên đã được đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu, tham gia giảng dạy”. 
- Ngoài ra, đào tạo Sư phạm Toán học chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các quy định chuyên môn về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, 28/7/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về “đào tạo chất lượng cao trình độ đại học”.
  • Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
Ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao nói chung có nhiều cơ hội việc làm hơn ngành Sư phạm Toán học đại trà. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể:
- Giảng dạy toán tại các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Đặc biệt là có thể giảng dạy toán bằng Tiếng Anh tại các trường quốc tế.
- Nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục và viện nghiên cứu về toán học.
- Làm chuyên viên, quản lí tại các trường học, cơ sở giáo dục, cục thống kê, ...
- Làm việc tại các các công ty về giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ... có vận dụng toán học trong công việc.
Chi tiết Chuẩn đầu ra
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?