Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Mỹ thuật năm 2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
5973
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7140222 Sư phạm Mỹ thuật 24 Đại học
1. 100
2. 200
3.301

Mã tổ hợpMôn tổ hợp
H00Văn, Trang trí, Hình họa
H07Toán, Trang trí, Hình họa

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2020 - 2021

Điểm 2020 Điểm 2021 Điểm 2021
THPT Học bạ THPT Học bạ Đánh giá năng lực
17.5 18.35 19 22 701
Cơ hội việc làm
  • Có khả năng giảng dạy Mĩ thuật ở các cấp học phổ thông, các trường Văn hoá - nghệ thuật, hoặc có khả năng làm việc tại các tại Sở, Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa…có nội dung hoạt động mĩ thuật;
  • Sinh viên tốt nghiệp có thể chép và vẽ tranh theo yêu cầu và tham gia các hoạt động mỹ thuật khác.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?