Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Địa lý học năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
1120
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7310501 Địa lý học 30 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A07Toán, Sử, Địa
C00Văn, Sử, Địa
D14Văn, Sử, Tiếng Anh
D15Văn, Địa, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Địa lý học các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
Cơ hội việc làm
Thông tin về ngành học
Du lịch được mệnh danh là “ngành công nghiệp không khói”. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng du lịch to lớn, do đó nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch là rất lớn. Chương trình đào tạo ngành Địa lý học (Chuyên
ngành Địa lý du lịch) của Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo người học trình độ cử nhân có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến Địa lý và Du lịch; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đảm nhận được các vị trí việc làm trong lĩnh vực Địa lý và Du lịch. Bên cạnh người học sau khi tốt nghiệp còn có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy; có tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời phù hợp xu thế toàn cầu hóa, bối cảnh hội nhập và tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
- Làm việc tại các cơ quan chức năng: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên - Môi trường; Kế hoạch - Đầu tư; Ban quản lý các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch;
- Làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn; các trung tâm, viện bảo tồn và phát triển di tích văn hóa lịch sử;
- Làm nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và quản lý liên quan đến lĩnh vực du lịch và quy hoạch lãnh thổ kinh tế;
- Làm giáo viên tại các trường phổ thông (sau khi tích lũy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?