Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Tài chính - Ngân Hàng năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
9247
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7340201 Tài chính - Ngân Hàng 90 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D10Toán, Địa, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân Hàng các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
2022 15 24 615
2021 18 19 615
2020 15 19 500
2019 14 18 -
2018 14 19.5 -
Cơ hội việc làm
  • Các tổ chức tài chính trung gian như ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm...) ở các vị trí như là Chuyên viên Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Quản lý nguồn vốn, Tư vấn tài chính, Giao dịch viên, Kế toán viên, Kiểm soát viên, Kế toán tổng hợp, Phân tích đầu tư, Quản trị rủi ro, Quản lý danh mục đầu tư, …;
  • Các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: các sở, ban, ngành của chính phủ; các tổ chức phi chính phủ, các dự án hoặc chương trình phát triển... với các vị trí như là Chuyên viên phòng kinh doanh, Chuyên viên phòng kế hoạch tài chính, Chuyên viên phòng quản trị tài chính,…;
  • Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?