Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Kế toán năm 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
2894
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7340301 Kế toán 130 Đại học
1. Phương thức 1
2. Phương thức 2
3. Phương thức 3
4. Phương thức 4
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D10Toán, Địa, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2019 - 2020

Điểm 2019 Điểm 2020
THPT Học bạ THPT Học bạ
14 16 20
Cơ hội việc làm
  • Công việc kế toán tại các Doanh nghiệp Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Xây lắp, đơn vị Hành chính sự nghiệp;
  • Công việc kế toán tại các định chế tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty Tài chính, Quỹ Đầu tư, Quỹ Tín dụng, Công ty Chứng khoán…);
  • Chuyên viên phân tích tài chính tại Doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Công ty Chứng khoán;
  • Trợ lý kiểm toán tại các Công ty Kiểm toán nhà nước và Công ty Kiểm toán độc lập;
  • Chuyên viên kiểm soát tại Doanh nghiệp, định chế tài chính trung gian;
  • Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chi tiết Chuẩn đầu ra

Phương thức tuyển sinh

Biểu mẫu Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?