Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Kế toán năm 2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
6218
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7340301 Kế toán 170 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
D01Văn, Toán, Tiếng Anh
D10Toán, Địa, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2020 - 2021

Điểm 2020 Điểm 2021 Điểm 2021
THPT Học bạ THPT Học bạ Đánh giá năng lực
16 20 19 20 650
Cơ hội việc làm
  • Công việc kế toán tại các Doanh nghiệp Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Xây lắp, đơn vị Hành chính sự nghiệp;
  • Công việc kế toán tại các định chế tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty Tài chính, Quỹ Đầu tư, Quỹ Tín dụng, Công ty Chứng khoán…);
  • Chuyên viên phân tích tài chính tại Doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Công ty Chứng khoán;
  • Trợ lý kiểm toán tại các Công ty Kiểm toán nhà nước và Công ty Kiểm toán độc lập;
  • Chuyên viên kiểm soát tại Doanh nghiệp, định chế tài chính trung gian;
  • Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?