Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Quản lý công năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
1248
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7340403 Quản lý công 40 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
A01Toán, Lý, Tiếng Anh
C15Văn, Toán, Khoa học xã hội
D01Văn, Toán, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Quản lý công các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
Cơ hội việc làm
Thông tin về ngành học
- Quản lý công là ngành học có liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính và quản trị trong khu vực Nhà nước, thực hiện các công việc quản lý hành chính như thu thập, xử lý, phân tích các số liệu thống kê, giám sát quỹ, phát triển và thi hành các chính sách của Chính phủ. Ngoài ra, Quản lý công còn đảm nhận các nhiệm vụ khác như quản lý cơ quan, tổ chức Nhà nước, biên tập chính sách.
- Người học sẽ được trang bị hệ thống các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại; kiến thức chuyên sâu về hoạch định, phân tích và tổ chức thực thi các chính sách công, quản lý khu vực công. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng cốt lõi của một nhà quản lý công chuyên nghiệp như kỹ năng tư duy, nhân sự, hoạch định, phân tích, quản lý, đánh giá các chương trình, chính sách, dự án công,… và có khả năng linh hoạt, chủ động, sáng tạo để thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ có cơ hội trở thành những cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy hành chính công của Nhà nước với tính chất công việc ổn định, có thể đảm nhận ở nhiều vị trí như:
- Cán bộ hành chính/quản lý hành chính trong cơ quan trực thuộc bộ máy nhà nước hoặc các tổ chức doanh nghiệp kinh tế - văn hóa- xã hội trực thuộc sự quản lý của nhà nước, từ cấp trung ương đến cấp địa phương. 
- Cán bộ quản lý tài chính công trong các cơ quan hành chính nhà nước. 
- Chuyên viên trong các tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận trong và ngoài nước.
- Cán bộ, chuyên viên quản lý các dự án công của nhà nước như công trình nghiên cứu, công trình xây dựng,…
- Cán bộ, viên chức thực hiện nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu về quản lý công.
Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?