Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Luật năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
3515
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7380101 Luật 80 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
C00Văn, Sử, Địa
C14Văn, Toán, GDCD
D01Văn, Toán, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Luật các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
Cơ hội việc làm
Thông tin về ngành học
Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội và đạo đức nghề luật. Đồng thời, người học có những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Người học có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giải quyết được các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng tốt với sự thay đổi của môi trường làm việc và xã hội.
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
- Làm việc tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án; làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội...
- Làm việc tại các tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật như: Luật sư, văn phòng luật, văn phòng công chứng, các tổ chức kinh tế....
- Giảng dạy pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học pháp luật tại các cơ quan xây dựng pháp luật, thực hành pháp luật.
- Làm việc tại các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế khác liên quan đến vấn đề pháp luật.
Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?