Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Khoa học môi trường năm 2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
3436
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7440301 Khoa học môi trường 50 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2020 - 2021

Điểm 2020 Điểm 2021 Điểm 2021
THPT Học bạ THPT Học bạ Đánh giá năng lực
15 19 15 19 615
Cơ hội việc làm
Việc làm sau khi tốt nghiệp:
 • Thiết kế các chương trình quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải, cấp thoát nước;
 • Quy hoạch đánh giá môi trường và thiết kế chương trình quản lỷ môi trường và tài nguyên, giáo dục môi trường.
Cơ quan tuyển dụng:
 • Cảnh sát môi trường;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực môi trường như:Sở hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Công an và Quốc phòng;
 • Ban quản lý các khu/cụm công nghiệp, khu bảo tồn;
 • Công ty, cơ quan tư vấn trong lĩnh vực môi trường;
 • Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước;
 • Quản lý hệ thống xử lý các loại chất thải, nước cấp và rác thải của các cơ quan, doanh nghiệp, phụ trách công tác ISO về môi trường, sản xuất sạch;
 • Công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị;
 • Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.
 • Giảng viên giảng dạy chuyên ngành khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các tổ chức liên quan đến bảo vệ môi trường.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?