Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Khoa học môi trường năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
4923
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7440301 Khoa học môi trường 40 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Khoa học môi trường các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
2022 15 20 615
2021 15 19 615
2020 15 19 500
2019 14 18 -
2018 14 18 -
Cơ hội việc làm
Việc làm sau khi tốt nghiệp:
 • Thiết kế các chương trình quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải, cấp thoát nước;
 • Quy hoạch đánh giá môi trường và thiết kế chương trình quản lỷ môi trường và tài nguyên, giáo dục môi trường.
Cơ quan tuyển dụng:
 • Cảnh sát môi trường;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực môi trường như:Sở hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Công an và Quốc phòng;
 • Ban quản lý các khu/cụm công nghiệp, khu bảo tồn;
 • Công ty, cơ quan tư vấn trong lĩnh vực môi trường;
 • Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước;
 • Quản lý hệ thống xử lý các loại chất thải, nước cấp và rác thải của các cơ quan, doanh nghiệp, phụ trách công tác ISO về môi trường, sản xuất sạch;
 • Công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị;
 • Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.
 • Giảng viên giảng dạy chuyên ngành khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các tổ chức liên quan đến bảo vệ môi trường.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?