Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Công tác xã hội năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
6487
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7760101 Công tác xã hội 40 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
C00Văn, Sử, Địa
C19Văn, Sử, GDCD
C20Văn, Địa, GDCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Công tác xã hội các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
2022 15 19 615
2021 15 19 615
2020 15 19 500
2019 14 18 -
2018 14 18 -
Cơ hội việc làm
  • Nhân viên công tác xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội, trường học; bệnh viện; nhân viên thực hiện các dự án phát triển an sinh xã hội cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận;
  • Cán bộ công chức chuyen trách về lao động, thương binh và xã hội tại xã, phường; Chuyên viên tại Phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của huyện, tỉnh; Chuyên viên làm việc tại các tổ chức chính trị xã hội và Đoàn thể của Nhà nước.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?