Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Công tác xã hội năm 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
2485
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7760101 Công tác xã hội 85 Đại học
1. Phương thức 1
2. Phương thức 2
3. Phương thức 3
4. Phương thức 4
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
C00Văn, Sử, Địa
C19Văn, Sử, GDCD
C20Văn, Địa, DGCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2019 - 2020

Điểm 2019 Điểm 2020
THPT Học bạ THPT Học bạ
14 18 15 19
Cơ hội việc làm
  • Nhân viên công tác xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội, trường học; bệnh viện; nhân viên thực hiện các dự án phát triển an sinh xã hội cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận;
  • Cán bộ công chức chuyen trách về lao động, thương binh và xã hội tại xã, phường; Chuyên viên tại Phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của huyện, tỉnh; Chuyên viên làm việc tại các tổ chức chính trị xã hội và Đoàn thể của Nhà nước.

Chi tiết Chuẩn đầu ra

Phương thức tuyển sinh

Biểu mẫu Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?