Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh ngành Công tác xã hội năm 2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
4497
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7760101 Công tác xã hội 85 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
C00Văn, Sử, Địa
C19Văn, Sử, GDCD
C20Văn, Địa, DGCD
D14Văn, Sử, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh các Năm 2020 - 2021

Điểm 2020 Điểm 2021 Điểm 2021
THPT Học bạ THPT Học bạ Đánh giá năng lực
15 19 15 19 615
Cơ hội việc làm
  • Nhân viên công tác xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội, trường học; bệnh viện; nhân viên thực hiện các dự án phát triển an sinh xã hội cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận;
  • Cán bộ công chức chuyen trách về lao động, thương binh và xã hội tại xã, phường; Chuyên viên tại Phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của huyện, tỉnh; Chuyên viên làm việc tại các tổ chức chính trị xã hội và Đoàn thể của Nhà nước.

Chi tiết Chuẩn đầu ra
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?