Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin tuyển sinh dự kiến ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Đại học Đồng Tháp
1682
Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Trình độ Đào tạo
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 30 Đại học
1. 100
2. 200
3. 301
4. 402
Mã tổ hợpMôn tổ hợp
A00Toán, Lý, Hóa
B00Toán, Hóa, Sinh
D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
D08Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tham khảo Điểm tuyển sinh ngành Quản lý tài nguyên và môi trường các Năm 2018 - 2022

Năm tuyển sinh Điểm THPT Điểm Học bạ Điểm Đánh giá năng lực
Cơ hội việc làm
Thông tin về ngành học 
Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường như suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước.
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:
Sau khi hoàn thành chương trình, người học tốt nghiệp Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có đủ năng lực làm việc tại các vị trí việc làm sau:
- Chuyên viên thuộc Bộ/Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế của các tỉnh/thành/huyện/xã.
- Kỹ sư làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, bệnh viện trong và ngoài nước có liên quan và có bộ phận chuyên trách về quản lý tài nguyên và môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp (HSE).
- Chuyên viên tư vấn đánh giá tác động môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, tư vấn pháp luật về môi trường tại các công ty, cơ quan có chức năng tư vấn về tài nguyên và môi trường.
- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường có nghiên cứu và giảng dạy về tài nguyên và môi trường.
- Chuyên viên của các tổ chức phi chính phủ liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.
- Chuyên viên ở Vườn quốc gia, khu bảo tồn; Các tổ chức quốc tế liên quan đến tài nguyên và môi trường.
Chi tiết Chuẩn đầu ra
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?