Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông, Vừa làm vừa học: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đội Ngũ Tư Vấn

Phụ trách tuyển sinh chính quy

Hỗ trợ tuyển sinh chính quy

Hỗ trợ tuyển sinh chính quy

Hỗ trợ tuyển sinh chính quy

Hỗ trợ tuyển sinh chính quy

Hỗ trợ tuyển sinh chính quy

Phòng CTSV Truyền Thông

Phòng CTSV Truyền Thông

Tư vấn ngành Giáo dục Mầm non

Tư vấn ngành Giáo dục Tiểu học

Tư vấn ngành Giáo dục Thể chất

Tư vấn ngành Giáo dục Thể chất

Liên Hệ