Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 54

Logo

2. Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 125

Logo

3. Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

4. Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Mã tổ hợp: A00,A06,B00,D07,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

5. Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 24

Logo

6. Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Mã tổ hợp: A00,A02,B00,D90

Chỉ Tiêu tuyển 384

Logo

7. Tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Mã tổ hợp: A00,C00,C19,D01

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

8. Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 150

Logo

9. Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7320120

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

10. Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 90

Logo

11. Kế toán

Mã ngành: 7340301

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 200

Logo

12. Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Mã tổ hợp: A00,A01,C15,D01

Chỉ Tiêu tuyển 40

Liên Hệ