Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

2. Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 54

Logo

3. Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 125

Logo

4. Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

5. Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 24

Logo

6. Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 150

Logo

7. Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7320120

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

8. Kế toán

Mã ngành: 7340301

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 200

Logo

9. Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Mã tổ hợp: A00,A01,C15,D01

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

10. Khoa học Máy tính

Mã ngành: 7480101

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 190

Logo

11. Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 110

Logo

12. Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Mã tổ hợp: A00,A01,B00,D07

Chỉ Tiêu tuyển 50

Liên Hệ