Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Mã tổ hợp: A00,A01,C01,D01

Chỉ Tiêu tuyển 50

Liên Hệ