Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Giáo dục Mầm non (CĐ)

Mã ngành: 51140201

Mã tổ hợp: C19,C20,M00,M05

Chỉ Tiêu tuyển 112

Logo

2. Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Mã tổ hợp: C19,C20,M00,M05

Chỉ Tiêu tuyển 314

Logo

3. Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D14

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

4. Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D01

Chỉ Tiêu tuyển 90

Liên Hệ