Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

2. Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Mã tổ hợp: A07,C00,C04,D10

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

3. Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 150

Logo

4. Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7320120

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

5. Kế toán

Mã ngành: 7340301

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 200

Liên Hệ