Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

2. Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

3. Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Mã tổ hợp: C00,C19,D09,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

4. Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Mã tổ hợp: D01,D13,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 223

Logo

5. Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Mã ngành: 7140249

Mã tổ hợp: A07,C00,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 247

Logo

6. Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Mã tổ hợp: D01,D13,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 200

Logo

7. Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Mã tổ hợp: C00,D01,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 250

Logo

8. Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D14

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

9. Địa lý học

Mã ngành: 7310501

Mã tổ hợp: A07,C00,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 30

Logo

10. Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D14

Chỉ Tiêu tuyển 40

Liên Hệ