Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Mã tổ hợp: C00,C19,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 89

Logo

2. Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Mã tổ hợp: D01,D13,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 223

Logo

3. Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Mã ngành: 7140249

Mã tổ hợp: A07,C00,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 247

Logo

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Mã tổ hợp: C00,D01,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 250

Logo

5. Địa lý học

Mã ngành: 7310501

Mã tổ hợp: A07,C00,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 30

Liên Hệ