Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Mã ngành: 7140249

Mã tổ hợp: A07,C00,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 247

Logo

2. Địa lý học

Mã ngành: 7310501

Mã tổ hợp: A07,C00,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 30

Liên Hệ