Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tra cứu lịch thi năng khiếu 2024 - đợt 1 (ngày 30.6 và ngày 01.7.2024)

1. Thí sinh tra cứu lịch thi chi tiết tại: https://qao.dthu.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-du-thi
LƯU Ý: Thí sinh nhập đúng số CCCD đã sử dụng để đăng ký dự thi.
2. Thí sinh có mặt theo thời điểm tập trung (ngày thi, giờ thi), nhận thẻ dự thi tại phòng thi
3. Khi đi dự thi, thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản chính)
4. Xem chi tiết hướng dẫn thi tại https://tuyensinh.dthu.edu.vn/thong-bao-to-chuc-thi-cac-mon-nang-khieu-de-bo-tro-xet-tuyen-he-chinh-quy-nam-2024-cac-nganh-giao-duc-mam-non-giao-duc-the-chat-su-pham-am-nhac-su-pha.html

Liên Hệ
Thêm bình luận