Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án số 145/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án số 145/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2018

Tập tin đính kèm
Liên Hệ
Thêm bình luận