Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đề án tuyển sinh năm 2024

Đề án số 780/ĐA-ĐHĐT, ngày 29/02/2024 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2024
Tập tin đính kèm
Liên Hệ
Thêm bình luận