Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông, Vừa làm vừa học: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Tập tin đính kèm
Liên Hệ
Thêm bình luận