Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông, Vừa làm vừa học: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Khoa học môi trường

1. Thông tin chung

 - Tên ngành: Khoa học môi trường

 - Mã ngành: 7440301

 - Chỉ tiêu tuyển sinh:    40 

 - Phương thức xét tuyển:

    +  100 - Xét điểm thi THPT

    +  200 - Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

    +  301 - Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)

    +  402 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM

 - Tổ hợp xét tuyển:

    + A00: Toán, Vật lí, Hóa học Chọn các ngành khác cùng tổ hợp môn

    + B00: Toán, Hóa học, Sinh học Chọn các ngành khác cùng tổ hợp môn

    + D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chọn các ngành khác cùng tổ hợp môn

    + D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh Chọn các ngành khác cùng tổ hợp môn

2. Điểm trúng tuyển qua các năm

Tham khảo điểm tuyển sinh

Năm học Điểm THPT Điểm học bạ Điểm đánh giá năng lực
2023 15 19 615
2022 15 20 615
2021 15 19 615
2020 15 19 500
2019 14 18 -

3. Chương trình đào tạo

Xem tại đây

4. Thông tin tuyển sinh

Việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Thiết kế các chương trình quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải, cấp thoát nước;
 • Quy hoạch đánh giá môi trường và thiết kế chương trình quản lỷ môi trường và tài nguyên, giáo dục môi trường.

Cơ quan tuyển dụng:

 • Cảnh sát môi trường;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực môi trường như:Sở hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Công an và Quốc phòng;
 • Ban quản lý các khu/cụm công nghiệp, khu bảo tồn;
 • Công ty, cơ quan tư vấn trong lĩnh vực môi trường;
 • Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước;
 • Quản lý hệ thống xử lý các loại chất thải, nước cấp và rác thải của các cơ quan, doanh nghiệp, phụ trách công tác ISO về môi trường, sản xuất sạch;
 • Công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị;
 • Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.
 • Giảng viên giảng dạy chuyên ngành khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các tổ chức liên quan đến bảo vệ môi trường.

Liên Hệ