Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

2. Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Mã tổ hợp: A00,A06,B00,D07,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

3. Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

4. Nông học

Mã ngành: 7620109

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

5. Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 60

Logo

6. Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Mã tổ hợp: A00,A01,B00,D07

Chỉ Tiêu tuyển 50

Liên Hệ